Xəbərlər

Hər qarışına düşən qanınız yenidən diriliş üçün bir vəsilə oldu. Vətən sevgisi, iman gücü və mübarizə əzmi ilə xəyallarımızı gerçəkləşdirən qəhrəmanlarımızı vəfat ildönümlərində sevgi, hörmət və iftixarla yad edir, ailələrinə isə səbri-cəmil diləyirik. Şəhadətləri ilə Vətən həsrətimizə son qoyan əbədi qəhrəmanlarımız önündə baş əyirik. Ruhunuz şad olsun!