Nəşrlərimiz

Əziz şagirdlər!

                Sizə təqdim olunmuş bu kitab orta məktəb dərsliyi əsasında hazırlanmış dərs vəsaitidir. Bu vəsaitin hazırlanmasındakı məqsəd orta məktəbdə öyrəndiyiniz bilik və bacarıqlarınızı daha da möhkəmlətməkdir. Vəsaitdə hər bir mövzu – dil qaydası anlaşıqlı dildə izah edilmişdir. Öyrəndiklərinizi tətbiq etmək üçün hər bir mövzuya aid çalışmalar və test tapşırıqları verilmişdir. Hər bölmənin sonunda ümumiləşdirici tapşırıqlar yer alır. Son olaraq bütün öyrəndiklərinizi yoxlamaq məqsədilə vəsaitə 20 suallıq sınaqlar da əlavə edilmişdir.

                Ümid edirik ki, bu vəsait Ana dilimizi dərindən öyrənmək üçün sizlərə çox faydalı olacaqdır. Hər birinizə uğurlar arzu edirik.